Tarihî dönemecin eşiğinde son ki üç dört..


Tekrarlar, alışkanlıklar, ritüeller önemlidir ve devamlılıkların olmazsa olmazıdır. Türkiye, işte böyle köklü bir devamlılığın sona ereceği önemli bir eşikte duruyor. Bu son, iç savaşı ve dış savaşı bile göze almış görünen Türkiye İhvancılığının sonu değil sadece. Kısa koalisyonlu istisnaları saymazsak Türkiye'yi 1950'den beri yöneten her türden Osmanlı büyüklenmesi referanslı muhafazakarlığın da sonu. Hatta onun da ötesinde tarîhî bir kapsama alanına sahip. Cumhuriyet'i kuranlar da Osmanlı paşaları ve muhafazakarların destekçileri arasında Cumhuriyetin kurucularına adeta tapanlar da bulunuyor. Sözkonusu son, eski bir zihniyetin bütün versiyonlarını kapsıyor.
   Adına kısaca "muhafazakarlık" dediğimiz şey, Osmanlı'nın "büyük topraklar"ı haraca bağlayan feodal alan hakimiyetiyle ve "gaza/cihad"cı talan zihniyetiyle yaşamasını esas alan, bunda sağcı/solcu/islamcı dil kullanarak açıkça veya sinsice ısrar edenleri tarif ediyor. Osmanlı'nın kendini 15'inci yüzyılın ikinci yarısından itibaren değiştirip/yenileyip "Dünyanın uygarlık/refah merkezi" (veya onlardan biri) olmasını sağlamak yerine, günümüze dek -bu eskimiş Ortaçağ zihniyetinde- ısrar eden "geleneğin" modernleşmiş (veya modern araçları kullanan) son ifadesi tükenmiş vaziyette.
   Ufku, eskinin tekrarından ibaret olan muhafazakarlığın takiyyeci son versiyonu, düşerse; onunla birlikte sadece 60 yıllık Sağ muhafazakarlığın değil, dörtyüz yıllık idare-i maslahatçı kısır düşünce tembelliğinin de düşeceğini biliyor. Dünyanın merkezi olmak varken giderek dünyanın merkezindeki -etrafından dolaşılan- takoza dönüşmeyi 21'inci yüzyılda bile tercih eden bu akıl tutulmasına basmakalıp dînî/ulvi değerler atfederek bugün bile sürdürmeyi hayal eden Ortaçağ fikriyatı, en son demlerini yaşıyor. Bu zihniyetle yeni bir Osmanlı kurmak bir yana, Dünyada varolmanın bile mümkün olmadığını artık herkes anlamış görünüyor. Kesin sonun sath-ı mahalline girilmiş bulunuluyor.
   Düşen takiyyeci muhafazakarlığın yerini, Dünyanın takozu değil merkezi olmayı seçen zihniyet alacak.