Bir spekülasyon: Amerika'ya Rus-Çin işgali!


"Gelin spekülasyon yapalım..."
Yukarıdaki başlığı bugün İsmet Berkan, Türk siyasetinin geleceği hakkında spekülasyon yapmak amacıyla Radikal'deki yazısına atmış. Biz de onun örneğini izleyerek "fantastik" bir spekülasyon (hatta 'Komplo Teorisi') üzerinde duracağız burada:
Rusya-Çin önderliğindeki geniş bir ittifakın ABD'yi işgali...

Tabii çok abartılı/abes geliyor kulağa ama konudan bahseden, bir eski KGB subayı ise (Enformasyon ve bilgi savaşı uzmanı!), ve daha 1988'de işgalin kronolojisinden bahsetmişse, işgalin ilk adımı olarak ABD'nin 2010'daki muhtemel çöküşünü daha o zamandan bir tarih olarak verdiyse, bunu nasıl hesapladığını ve bu hikayenin aslı astarını sormak gerekir!..
(Mesleği icabı adama çok dikkatli yaklaşmak lazım tabii!..)
"Uzman", ABD'nin çöküşünün 2009 Kasım ayında başlayacağını söylüyor... (-ki bu ihtimal dahilinde!..)
(Meraklısına not: Burada yazdığımız spekülasyon hakkında bir yazı, 29 Aralık 2008'de Wall Street Journal'da yayımlandı.)
Madem "spekülasyon" yapıyoruz, daha "cürretkar" olalım!...
ABD, tarihinin en büyük krizine doğru ilerliyor ve bu bir sır değil.
Gazete, ABD'nin çöküşü tahmininden bahsederken, Rus gizli servislerinin, birçok konuda tahminlerden daha fazla bilgiye sahibi olabileceğine işaret ediyor.
1980'lerde, yani Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önce ABD'ye sığınan bir KGB ajanının anlattığına göre, ABD'ye karşı yapılan planın SSCB'nin çöküşünden bağımsız bir şekilde 1960'lı yıllardan beri aksamadan işlediği de, (daha sonraki iki faklı kaynağın sözleriyle desteklendiği üzere) aynen vaki imiş!..
Plan, bir dizi tahminler ve bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde yapılacak bir dizi detaylı operasyonu içerir görünüyor.
ABD'de ekonominin, para birimi Dolar'ın ve devlet aygıtının 2010'daki çöküşü üzerine, kaosu durdurmak için Rusya ve Çin'in ülkede asayişi sağlamak için (gerekirse zorla) "davet edilerek" ABD'ye girmesi.. diye özetlenebilecek çok uluslu bir plan!..

Plandan, (90'lardan itibaren çeşitli dönemlerde bahseden) iki sığınmacı eski Rus ajanı, ABD'nin ya barışçı bir şekilde Çekoslavakya modeliyle, ya da Yugoslavya'dakine benzer bir savaşla, zor kullanarak parçalanıp paylaşılacağını söylüyor!..
Plana göre Kaliforniya başta olmak üzere ülkenin Batısına Çin askerleriyle girecek ve kalacak. Texas dahil bazı eyaletler Meksika'nın yönetimine bırakılacak.

Rus askeri istihbaratı GRU'dan başka bir eski ajanın bahsettiğine göre
, (önce bir Rus atom saldırısını da içeren) planda, Çin'in 48 Amerikan eyaletinde asker bulundurmak istediğini söylemiş. Rusya, Kanada dahil ABD'nin orta bölümünü kontrol etmeyi düşünüyormuş.
En İlginci, New York başta olmak üzere Florida'ya doğru inen bir bölümün yönetimini, Avrupa Birliği'ne vermenin planlanmış olması.

Ama bana en ilginç geleni ise, çok sayıda devletin, çeşitli boyutlarda, bu işgal ve kontrol operasyonuna katılacak olması ihtimali (?!..)
(Bu ihtimale göre bazı ülkelerin, -eğer böyle bir plan sahiden olsaydı- plandan sadece haberdar olmak değil, plana doğrudan katkıda bulunuyor olabileceklerini de pek ala söyleyebiliriz. Bu devletlerin hangi ülkeler olabileceğini tahmin etmek de zor olmasa gerek: Mesela Hindistan, Japonya, Orta Asya ülkeleri... Belki AB ülkelerinden bazıları, Güneydoğu Asya ülkeleri...)
(Buna burada -şimdilik- 'sadece bir spekülasyon' deyip çıkıyoruz işin içinden tabii..)
İnşallah savaş falan olmaz, ABD de çökmez...
Onun yerine politikacılar durumun vahametini nihayet anlayıp, sistemi kökten değiştirmek için sahici çaba gösterirler ve bir felakete mahal vermezler..
.
Bunun için yıllardır yazıp konuşuyoruz...
Bunu yapmak zorundalar...
Yoksa tarih, tembelliği ve aptallığı affetmeyecektir.