İranlı Entelektüellerin Çağrısı


Amerikan militarizmine ve islamcı terörizme karşı ÜÇÜNCÜ GÜÇ'ün bildirisi


Batılı devletler ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki güncel çekişme; sosyal, siyasi ve insani açıdan felakete varan sonuçlar doğurabilir. Irak'ta yaşanan acı tecrübe, ekonomik ambargonun ve askeri saldırının neden olduğu acıyı gözler önüne seriyor. Aynı şekilde İran'a yapılacak askeri saldırı ve konulacak ekonomik ambargo; İran'da hayat şartlarının kötüleşmesi, ekonomik sefalet, çok sayıda ölü ve halkın yaşadığı meskenlerin yıkımı ve tabii İslam Cumhuriyeti rejiminin uyguladığı baskı alanının genişlemesi demek olur. Bu politika, bölgede, islamcı terörizmi uyandırıp güçlendirir ve uluslararası alanda terörizmin boyutlarını genişletir.ABD'nin ve müttefiklerinin (bölgede) iktidar taleplerine bütün güçlerle karşı çıkmalıdır. Karşı kutbun, yani islamcı terörizmin işlediği suçlara da bir son verilmeli ve islamcıların bozup zarar verdiği ülkelerin halklarına, kendilerini islamcı-terörist devletlerin ve hareketlerin elinden kurtarmalarına yardım edilmelidir. ABD'nin devlet militarizmi ve islamcı terörizm, bütün dünyada, insanlığın ufkunu kararttı. Bu kutuplardan hiçbiri, günümüzdeki kriz ve onunla ilgili sorunlar hakkında herhangi bir çözüm önermiyor -tam tersine; onlar, bu krizlerin nedeni. Krizleri keskinleştirip derinleştirenler onlar. Uygar insanlık, bu iki kutba da, onların dünyaya dayattığı bu tehlikeli zorunluluğuna da karşı çıkmalı. Atom silahları sorununun ve islamcı terörizmin dünya halklarına karşı işlediği suçlar sorununun, ABD'nin militarist şiddeti ve Batılı devletlerin neden olduğu sorunların insani/ademi çözümü, biz uygar insanlığın elindedir.Bu bağlamda İran halkının özgürlük mücadelesi, önemli ve tayin edici bir rol oynamaktadır. İran'da yıllardan beri, islamcı yönetime karşı özgürlükçü ve eşitlikçi bir sosyal hareket yükselmektedir. Bu hareketin islamcı yönetim üzerindeki zaferi, hem islamcı siyasete ve islamcı terörizme önemli bir darbe vuracaktır, hem de ABD'nin siyasi/militarist saldırılarına ve onun sözümona “demokrasi ihracı” ile başka toplumların üzerine kurduğu gerici kukla hükümetlere karşı tayin edici önemde bir yanıt olacaktır. İran halkının zaferi, ileriye doğru büyük bir adım, militarizme ve islamcı terörizme karşı mücadelede, özgürlüğün/uygarlığın ve insanların tüm dünyadaki global hakları konusunda, önemli bir dönüm noktası olacaktır.Bu bildiriyi imzalayan bizler, ilan ediyoruz:1. Savaşa ve ekonomik yaptırımlara hayır.İran'a karşı ekonomik yaptırımların ve askeri saldırının, insani, siyasi ve toplumsal bakımdan felakete varan sonuçları olacaktır. Irak'ta olan İran'da tekrarlanmamalıdır. Tehditler derhal durdurulmalıdır.2. Amerikan militarizmine ve siyasi islama hayır.Uygar dünya, Batılı devlet terörizmi ile islamcı terörizm arasındaki anlaşmazlıkta taraf olmayacaktır. Bu anlaşmazlığın iki tarafı da gericidir ve insanlık düşmanıdır. İki taraf da geri çekilmeye zorlanmalıdır.3. Bütün devletler atom silahlarından arındırılmalıdır.Ne İran ne ABD ne de başka bir ülkenin Atom silahları olmalıdır. (İran) İslam Cumhuriyetinin atom projesi derhal durdurulmalıdır. Ama bizzat çok miktarda atom silahına sahip ülkeler, diğer ülkelerin atom projeleri hakkında karar veremezler, buna mezun değillerdir. İslam Cumhuriyeti'nin nükleer projesiyle mücadele etmek, dünyanın özgürlüğüne düşkün halklarının kendi işidir. Bütün ülkelerin atom silahlarından arındırılması ve günümüz dünyasına hükmeden atom kabusundan kurtarılması, sadece dünya halklarının protestoları ve mücadelesiyle gerçekleştirilebilir.4. 'Terörizmle mücadele' bahanesiyle Batı toplumlarının sivil haklarına yapılan saldırılar durdurulmalıdır.Batılı devletler, terör tehlikesi ve güvenlik bahanesiyle sivil hak ve özgürlükleri kısıtlıyorlar, yok sayıyorlar. Devletlerin toplumların yaşamına yönelttikleri en yaygın saldırı türünün semtomları: Vatandaşların özel hayatının kontrolü ve (sistematik) izlenmesi/gözetimi, söz ve hareket haklarının kısıtlanması, göçmenlerin haklarının ellerinden alınması. Bu saldırılarla mücadele edilmeli ve etkisiz hale getirilmelidirler. Toplumların hak ve özgürlüklerinin zedelenmesi için hiç bir gerekçe kabul edilemez.5. Biz İran halkının (Amerikan) askeri saldırısına ve İslam Cumhuriyeti'ne karşı mücadelesini aktif bir şekilde destekliyoruz.27 Yıldan beri baskı, kadınların haklarının ellerinden alınması, cinsiyetler arası (kadınlara karşı) apartheid (ırkçılık benzeri ayrımcılık), kadın taşlama, idam, siyasi tutuklulara uygulanan işkence, ekonomik kısıtlılığın ve fakirliğin yaygınlaştırılması politikalarına karşı mücadele eden İran halkı, kendi siyasi kaderini kendisi çizmek istiyor ve ancak kendisi çizebilir. İran halkının özgürlük mücadelesinin ve İslam Cumhuriyeti üzerindeki zaferinin desteklenmesi, toplumun (kendi kendini) doğrudan yönettiği bir iktidarın kurulması, ABD'nin Ortadoğu'daki/Dünya'daki hegemonyacı özlemleriyle islamcı terörizme tayin edici bir darbe indirecektir.6. İslam Cumhuriyeti, dünya devletler topluluğundan dışlanmalıdır.27 yıldır insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle, İran halkının haklı mücadelesini acımasızca bastırması nedeniyle ve yüzbinden fazla siyasi tutukluyu infaz etmesi nedeniyle, cinsiyetler arası apartheid rejimi kurması nedeniyle, bölgede islamcı terörist güçleri desteklemesi ve dünyaya terörizmi yayması nedeniyle, İslam Cumhuriyeti de tıpkı bir zamanların Güney Afrika'daki apartheid rejimi gibi dünya devletler topluluğundan çıkarılmalıdır. İslam Cumhuriyeti'nin, İran halkının temsilcisi olarak tanınmamasını, onunla diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını, İslam Cumhuriyeti'nin büyükelçiliklerinin bütün dünyada kapatılmasını ve uluslararası kurumlardan çıkartılmasını istiyoruz.Biz, dünyadaki insani, seküler, savaş karşıtı ve özgürlükçü organizasyonları, grupları, partileri ve kişileri, bu bildiriyi imzalamaya ve iki terörist kutba karşı Üçüncü Güç'e katılmaya çağrıyoruz.