Spekülasyon: Sovyetlerin çöküşü, planlı bir kurmacaydı!


Dünden hızımızı alamayıp, spekülasyonlara, devam ediyoruz...

Malum, Sovyetler Birliği çöktü. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla başlayan bu süreç, 1991'de Sovyetler Birliği'nin iptaliyle tamamlandı ve dünyada yeni bir dönem başladı...
Önce spekülasyon ve komplo teorileri hakkında bir kaç söz:
Komplo teorileri, özellikle çaresizlik dönemlerinde ve cehaletin iktidar olduğu yerlerde ve çevrelerde yaygındır. (Türkiye'de komplo teorilerine en meraklı kesim, neoliberal çağdaş ve de modern "Müslümanlar"dır.)
İnsanlar anlayamadıkları konuları izah etmek için komplo teorilerine ihtiyaç duyarlar ve bu teorilere inanırlar.
Eskiden 'Hurafe' denen şeylerin mürekkep yalamış haline 'Komplo Teorisi' diyoruz.
Böyle teorilerin elbette hepsi boş değildir!.. Aralarında, sahiden üzerinde çalışılmış olanları da mevcuttur. Ama böylelerinin ipliği mutlaka pazara çıkar. Çıkmayanlar ise esasen hurafeden ibarettirler.
İşte böyle teoriyle spekülasyon arasında gezinen şehir efsanelerinden biri de, Sovyetler Birliği'nin aslında çökmediği, bunun bilinçli/planlı bir taktik geri çekilme hareketi olduğunu iddia eden "tartışmalar".
Ele almak istediğimiz konu, aynı zamanda bazı kitaplara da konu oldu elbette!..
Biz burada "örnek" bir kitap üzerinde duracağız:
Thorsten Mann "Weltoktober" 2007.
Okuması zevkli!.. (tabii pek ciddiye almamak koşuluyla!)
Sovyetler Birliği detaylı bir plan sonucu, bilinçli bir şekilde bizzat Rusya tarafından sona erdirilmiş olabilir mi?
Berlin Duvarı'nın yıkılmasını KGB mi organize etti?
Dünyada kapitalizmin çökmek üzere oluşunun, Sovyetlerin bu taktik geri çekilme planıyla bir ilgisi var mı?
Yazar, Sovyetler Birliği ve eski uydularının serbest piyasa ekonomisine geçişi olayının, tüm detaylarıyla düşünülmüş ve planlanmış bir komplo olduğunu iddia ediyor. Amaç: Lenin'in uzun vadeli sosyalizm planını uygulayarak yeni bir global sosyalist dünya düzeni kurmakmış.
Kapitalizm eleştirisinin yükseldiği bir dünyada, Eski KGB'li Putin Rusya'sı ve ÇKP Çin'ine böyle sofistike "roller" ve güç bahşetmek hoş!.. Tabii ister sosyalist, ister serbest pazarcı olsunlar, ne ABD ne Rusya ne de Çin birbirinin alternatifi olabilir. Bu daha çok, 'Çarpışan yumurtalar' oyununa benziyor. İlk çarpışmada galiba ABD kırılacak.. ama sonra dünya, Rusya ve Çin'i elinden düşürebilir!.. Ve yumurta bu... Kırılır!..