Çin Doları ABD'yi terk mi ediyor?

ABD'nin finans krizlerinin eşiğinde gezinen durumuna bakacak ve Çin'in ABD'nin açıklarını finanse eden ülke olduğu gerçeğinden yola çıkacak olursak, Çin'in yönetici “Kızıl” elitinin finans konusundaki yeni adımları, tayin edici önemde.
Lou Jiwei, Xie Ping ve Wang Jianxi, Çin'in üç önemli bürokratı, iddia edildiği gibi sahiden de dünya piyasalarını hareketlendirmek üzereler mi?
Lou, Halk Kurtuluş Ordusu kökenli maliye bakanı. Lakabı 'Demir Yumruk' olan Xie, Çin'in bankalar sistemini yeniden kuran ve kontrolü altına alan kişi. Wang ise pek sevilmeyen bir aparatçik.
Bu üç Çinli'nin, yakında dünya mali piyasalarını George Soros ve Warren Buffet kadar etkileyebilecek durumda olacağı konuşuluyor. (1) Çünkü üç Çinli bürokrat, dünyanın en büyük devlet tahvilleri pastasını, Çin'in 1.3 trilyon Dolarını yönetiyorlar. Dünyanın hiçbir ülkesi böyle bir -yatırıma açık!- meblaya sahip değil.
Üçlünün kararıyla, bu meblanın bir bölümü (200 milyar Dolar) artık yurt dışında değerlendirilecek! Şimdiye dek Çin, Dolar rezervlerinin üçte birini Amerikan devlet tahvillerine yatırıyor ve böylece ABD'yi finanse ediyordu. Doların değeri düştü, artık pek getirisi yok. Çin'in Amerika'dan umudunu kesmekte olduğu anlaşılıyor. Şimdi parasını, daha fazla para getiren borsa ve tahvillere yatırıyor... (Evet bildiniz! Bu paraların bir kısmı, yere/göğe faiz dağıtan Türkiye'ye, İstanbul borsasına gelebilir)
Burada en vahim olan şey: Çin'in ABD'yi destekleme politikasını terkediyor görüntüsünün, Almanya/BüyükBritanya/Fransa'yı kazanma çabalarının (2), Türkiye'nin Kuzey Irak'a saldırı olasılığının ve İran'ın Rusya-Çin'e yaklaşmasının, aynı zaman diliminde gerçekleşmesidir. Fransa'da, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin bir dünya savaşını başlatabileceği görüşü giderek ağırlık kazanıyor. Çünkü İran'ın da Güney Irak'a girebileceğini düşünülüyor. Bush da İran'ın nükleer güç olduğu anda “Dünya Savaşı” çıkacağını söyledi. Eee? Neden "Dünya Savaşı"? Bu "Dünya Savaşı" lafazanlığını hemen bırakıp derhal savaşı önlemek ve ardından global endüstrinin kıyamet ekonomisini dünya çapında durdurmak gerekiyor. Çin, global ekonominin merkezi olmak üzere. Ama Para/iş/petrol sistemi aynen işlemeye devam ettiği sürece Dünya Savaşı ihtimali artmaktadır. Fakat savaşı önlemek hâlâ mümkün. Bunun için 1. Savaşa kesin karşı çıkmak, 2. endüstrinin havayı/suyu kirletmesi kesin kanunlarla -her ülkede- kısıtlanmalı ve kirletenler teşhir edip acımasızca cezalandırılmalı ve zararları kendilerinden tazmin edilmelidir.

Yakın gelecekte, ABD merkezli olmayan hatta belki Amerika Birleşik Devletleri'siz (Amerika Ayrışık Devletleri?) bir dünyaya hazır olmak gerekiyor.
Böyle gelişmelere yol açabilecek üç Çinlinin ilk büyük “iş”i, üç milyar Dolar yatırdıkları sıcak para tüccarı Blackstone oldu. Hiçbir şey üretmeyen, ama borsalar/ülkeler gezerek anında çoğalan sanal paranın getirdiği risk, bu işin dünyadaki merkezi olmaya aday Çin'de bile tartışılıyor. Örneğin Çin'deki bazı yurtsever bürokratlar yatırımlarda sadece “karlılık” değil, Çin'in çıkarlarına uygun olup olmadığının da artık sorgulanması gerektiğini söylüyorlar. Sıcak para akımının yakıcı tehlikesini zayıflatacak bir muhalefet.
Muhalif ekonomist Cao Jianhai de, bu paraların halka verilmesini, çünkü halkın ne zamandır çok düşük ücretlerle ağır işlerde çalışarak/vergivererek bu parayı devlete kazandırdığını, Çin'de çevrenin çok aşırı miktarda kirlendiğini ve zengin/fakir uçurumunun iyice derinleşmiş olduğunu söylüyor. Gini kriterine göre zengin fakir ayrımı oranı yüzde 44.7 ki, bu yüksek oran, Çin'in bu konuda tehlikeli sularda dolaştığının bir kanıtı ve Çin Komünist Partisi'nin ülkeyi tam bir 'sınıflı toplum'a çevirdiğinin göstergesi (3). Gelir dağılımındaki bozulmanın hızlanması sonucu Çin, dünyada en çok gösteri yapılan ülkelerden birincisi oldu. Tabii gösteriler, ayaklanmalar, grevler, boykotlar hakkında Çin'in (Batı dillerinde dünyaya yayın yapan) resmi medyası hemen hiçbir şey yazmıyor.

1.Der Spiegel, 1.10.2007
2.Beijing Review, 25.10.2007 (Yang Chengxu'nun yazısı)
3.Xiu Cai, Ocak 2007