Türkiye'de olan, Rusya'da da olmak üzere...

Rusya'da yayınlanan ve çok satılan dergilerin tamamı, Avrupa dergilerinin Rus versiyonları. Mesela Cosmopolitan dergisi, bir milyona yakın tirajıyla bir numaralı Rus dergisi. Onu, yediyüzküsür bin tirajla Glamour izliyor. Elle dergisi, Men's Health, Vogue, National Geographic, Rusya'da 160 ile 250 bin tiraja sahip dergiler. En çok satan dergiler arasında orijinal Rus dergisi yok. Bunu ilk öğrendiğimde gerçekten çok şaşırmıştım. Oysa şaşırılması gereken bu değil, arada sırada Türkiye'de boy gösteren Avrasyacı Ruslar ve Putin'i granitten yapılmış güçlü ve de değişmez Lider sayanlar...
    Yerel seçimlerde Muhalefetin, Türkiye'nin en önemli şehri İstanbul'u kazanacağına, bu yılın ilk aylarında Türkiye'nin muktedir iktidar partisinden inanan kimse yoktu. Aslında Muhalif olup İktidarı kadir-i mutlak zannedenler de İstanbu'u Muhalefetin kazanacağına pek inanmıyordu, kötümserlik çok yaygındı, ama her şey bir anda değişti. Şimdi, benzeri bir durum Rusya'da yaşanıyor. Muktedir Birleşik Rusya Partisi, Rusya'nın en önemli şehri Moskova'yı, sonbahardaki seçimlerde kaybedebilir. Özgüveni henüz tam yerine oturmamış Türler için söylenmesi gereken şey şu: Bu kez Türkler Ruslardan değil, Ruslar Türklerden kopya çekiyor ve kendi içinde paramparça Muhalefet birleşip ortak bir "Bağımsız Aday" çıkarmaya hazırlanıyor...
    Putin, tek başına iktidarının herhangi bir şekilde sekteye uğratılmaması için "Bağımsız Aday" ihtimaline karşı da önlemini alıp, bağımsız aday olabilmek için 5000 imza toplamak şartını koymuştu. Ama muhalefet birleşerek bu engeli de aştı. Şimdi aynı Türkiye'deki gibi bir durum yaşanıyor ve muhalefet birlik olup Moskova'yı almaya hazırlanıyor. Olay Rus muktedirlerini korkutmuş gibi, zira göstericilere karşı sadece nefret söylemi değil, aşırı şiddet de devrede. Gerçi göstericiler daha kararlılar ve yeni yöntemlere başvuruyorlar ve mesela aynı anda birçok küçük gösteri yaparak, ürkmüş iktidarı şaşırtıyorlar...
   Burada asıl konu, Putin iktidarının ilk kez Moskova'yı kaybedebileceğini anlayıp fena halde şaşırmış olması değil, gelişmelerin aynı Türkiye'deki gelişmelere benzemesi. Türkiye'de adım adım gelen bir Yeni Türkiye olduğu gibi, orada da yükselen Yeni Rusya var. Otoriter rejimden bıkmış Ruslar, tıpkı Türkiye'deki gibi genç kuşak ve entelektüellerin çok büyük bir kesimi. Muhalefeti destekleyenler de, Türkiye'deki gibi, Avrupalı değerlere yakın, modern, orta halli iyi eğitimli Cosmopolitan ve National Geographic okurları. Bu kesim, aslında Rusya'nın ekonomik ve bakımdan da temel direğini oluşturuyor ve Avrasyacı totaliter rejimi fena halde zorluyor...
   8 Eylül'de birleşik Rusya Partisi, muhtemelen iktidar monopolü olmak özelliğini kaybedecek. Rusya, Türkiye'nin 2019 yerel seçimlerindeki sürprizleri yaşamak üzere. Tek başına iktidar olamayacak bir iktidar partisinin, Rus halkını ikiye bölerek ülkeyi "Bizden olanlar ve olmayanlar" mantığıyla yönetmesi pratiği de, (bir tür yeni Rus hegemonyacılığı demek olan) Avrasyacılık da krizde. Muhalefet demokratik, evrensel değerlere bağlı ve Avrupa'ya yakın çizgide. Küresel İklim krizi ve sistem krizi ile birlikte, çatışmacı/kavgacı ve de ideolojik yaklaşımların yerini, uzlaşmacı, birlikte hareket eden akılcı yönetimler alıyor. Yenim postkapitalist paradigmaya uygun anlayışlar ve yeni siyasi aktörler, granit dağ taş falan dinlemiyor, sert olan herşeyi önünde sürükleyerek geliyor. Moskova'da da, yeni dönemin açılmasında -İstanbul'daki gibi- harika kadınlar önemli roller oynuyorlar. Mesela Lybow Sobol, Moskova Duması adayı, akıllı ve güzel bir kadın. İş sıkıya binince açlık grevi bile yaptı ve bu yazın yıldızlaşan muhalif Politikacısı oldu...
    Türkiye'de, "sıkışırsak biz de Rusya ve Avrasyacılığa sığınırız" hayalleri, sonbahardan itibaren cidden sekteye uğrayabilir. Demokrasi, adalet, liyakat ve rasyonel akıl dışında sığınılacak bir yer yok ve onun da erki usûl İdeolojik, benmerkezci Avrupa'yla veya Avrasya'yla Antartika'yla falan alakası yok...