Enformasyon/bilgi kapitalizmi ve Yeni Dünya Düzeni'nin ürettiği insan modelinin iflası

Gerçekten okumadıkları ve inanmadıkları halde Kutsal kitabı ellerinden düşürmeyenler, evrim teorisine karşı çıkıp Yaradılış teorisini savunmak adına ders kitaplarını değiştirirken, bugünkü halleriyle şeytani bir düzenin yarattığı insan modeli/prototipi olabileceklerini düşünmüşler midir? İnsanın Yaradılışı, onun formatlanmasıyla ilgili bir durum olmalı. Ve Neoliberal dönemde formatlanan yeni bir tip insan modelinin ilkesi, "İstediğini yap, ama kitabına uydur" şeklinde özetlenebilecek bir "vecize". Çıkarı için herşeyi yapmayı mübah sayan kapitalist ekonominin bu temel zihniyetini "doğal" sayıp tüm sosyal ilişkilere hakim kılan ve bunu "akıllılık" sayan yeni insan modeli krizde.
Enformasyon/bilgi kapitalizmi, insanların ne dedikleriyle, ne satın aldıklarıyla, nelere ilgi duyduklarıyla, hisleriyle ilgileniyor ve onların bilgilerini borsadaki hisse senetleri gibi kullanıyor, iniş-çıkışlarından para ve nüfuz kazanıyor. Artık duyguların bile borsası var!
Burada bir süre, 'Ekonomik Kriz'den bahsetmiştim, sonra uzunca bir süre 'Sistem Krizi'nden bahsettim, şimdi 'İnsanın Krizi'nden bahsetmeyi düşünüyorum, çünkü "Kendi çıkarın için her haltı ye, istisnasız herşeyi de bunun için kullan" diye özetlenebilecek neoliberal insan modelinin krizi, insanın yeniden şekillenmesiyle ilgili bir durum aynı zamanda -ve krizdeki insan tipine karşı kesinlikle uzlaşmaz bir tavır belirleyip, yeni bir yol belirleyip o yolda ilerlemek, Adem Oğlu ve Havva Kızı'nın bir numaralı görevi haline geldi. Frank Schirrmacher'in deyimiyle,"Toplumların değer sistemlerini tersyüz eden, bir gecede koca ulusların algılarını değiştiren"Enformasyon/bilgi kapitalizminin öznesi sorunlu insan modelinin, sistem tarafından nasıl inşa edildiğini göstermeye çalışacağım. Bu aynı zamanda onun yapı-söküm metoduyla nasıl demonte edilebileceğini ve yeniden şekillendirileceğini de konuşmayı denemek anlamına geliyor.

(Yazı hazırlık aşamasında)