Arap devriminin ortak dili ve özgürlük anlayışının yayılması

Ferid Zekeriya, "Bin yıldır Araplar ilk kez kaderlerini kendi ellerine alıyorlar" diyor. "11'inci Yüzyıldan beri Moğollar, İranlılar ve Türkler Arabistan'ı kontrol ettiler. 19'uncu Yüzyılda Avrupalılar dünyanın bu tarafını kendi aralarında paylaştılar. Soğuk Savaş döneminde de Süper Devletler kendilerine uyan rejimleri desteklediler."
Şimdi özgürlük zamanı. Ama kendi aralarında sıradan Arapça kavramları bile farklı kullanan Arap halkları, nasıl ortak bir dil bulacak ve devrim sınırların ötesine geçecek? İşte devrimci Arap gençliği buna bir çözüm bulmuş, hem de Twitter üzerinden. Artık, ortak kavramlar var...

(yazı hazırlık aşamasında)